Imieniny: Joanna, Maria, Mirosław, Kornel
<<< PRZEWODNIKI
[ pokaz spis ]
Fragm. Przewodnika H. D Abancourt - 1924
"Kraków i okolice" - Helena D'Abancourt - Gebethner i Wolff , 1924

W niniejszym przedruku pominięto fragmenty będące opisem dokładniej przedstawionym w innych przewodnikach.

Mogiła
     [...] Kościół w Mogile jest największą świątynią w okolicach Krakowa; trójnawowy, wzniesiony pierwotnie w stylu romańskim, nosi ślady uzupełnień i przeróbek rozmaitych wieków. Presbiterjum, kaplice bliźnie i piscynia pochodzą z budowy pierwotnej. Ciekawe romańskie zworniki na sklepieniu (między innemi: pelikan karmiący pisklęta).
     W kościele pomniki i epitafja - między niemi Brzeskiego z XVI w. i Piaseckiego z portretem w medaljonie, pędzla T. Dolabelli.
     Sklepienie nawy głównej i ściany jej przerobiono w stylu barokowym. W klasztorze są piękne krużganki z epoki gotyku i sale z portretami opatów. Dawna sala opacka, zamieniona na piwnicę, jest zabytkiem romańskim.
     Kościół parafjalny, niedaleko klasztoru położony, jest ciekawym zabytkiem architektury drewnianej - przebudowany w drugiej połowie XV w., składa się z trzech naw, oddzielonych arkadowaniem. Portal boczny zdobny drewnianą rzeźbą gotycką z roku 1466. Polichromja wnętrza pochodzi z w. XVII.
     Za Mogiłą, na północ, wznosi się na wzgórzu legendarna Mogiła Wandy. W roku 1890 p. Kozerski znacznym kosztem stoki mogiły obrównał, podstawę podmurował, na szczycie zaś umieścił pomnik, wzniesiony według projektu Matejki.


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :