Imieniny: Joanna, Maria, Mirosław, Kornel
<<< PRZEWODNIKI
[ pokaz spis ]
Fragm. Przewodnika K. Estreichera - 1938
"Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice" - Karol Estreicher - Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1938.

Mogiła
     [...] Niedaleko brzegów Wisły, o milę na wschód od Krakowa, osiedlili się około r. 1223 cystersi, sprowadzeni przez dziedzica włości, biskupa Iwona Odrowąża. Osada była od niepamiętnych lat zamieszkana. Cystersi, odłam benedyktynów, byli w 12 i 13 w. zakonem nader poszukiwanym, rozwijali bowiem przemysł i kulturę rolną w stronach, w których osiedli. Dlatego też znakomity biskup krakowski osadził ich wśród lasów i bagien.
     Stojąc przed kościołem, widzimy jego fasadę późnobarokową (18 w.), kryjącą za sobą starożytne wnętrze z 13 w. Kościół, pod wezwaniem św. Wacława, został skończony w roku 1243. Przedstawia się na planie jako wielka świątynia trzynawowa o typie bazylikowym, z nawą poprzeczną, czworokątnym prezbiterium z kaplicami po bokach. Sklepienie kościoła gotyckie, żebrowe, zachowało się w nawach bocznych. Kościół otrzymał niedawno polichromię (j. Bukowskiego). Pierwotne ozdoby kościoła z 13 w. są skromne; cystersiunikali z zasady bogatych rzeźb. Ołtarz wielki, dwupiętrowy, z 18 w. W l. Ramieniu transeptu mieści się ołtarz cudownego Pana Jezusa. Rzeźba w ołtarzu pochodzi z 15 w. Ramię transeptu oddziela tu piękna krata z kutego żelaza (17 w.). Dokoła ołtarza cudownego Pana Jezusa widać w posadzce głębokie rysy, wyżlobione obuwiem pątników, obchodzących ołtarz na klęczkach. W ołtarzach bocznych pod filarami obrazy śś. Józefa, Bernarda, Floriana, Benedykta, pędzla Fr. Ig. Molitora (połowa 18 w.). W kaplicy po prawej stronie prezbiterium pomnik W. Goślickiego, kasztelana sierpskiego (1596 r.). W transepcie (na pr.) pomnik opata M. Białobrzeskiego (1586). W zakrystii kościoła wiele bogatych szat liturgicznych, w klasztornej bibliotece (sale ze starą polichromią z r. 1538) duży zbiór starych rękopisów i druków. W krużgankach malowidło ścienne z pocz. 16 w., przedstawiające Ukrzyżowanie. Kościół otacza piękny ogród, w nim dom opata z renesansową fasadą.
     Prócz kościoła cysterskiego stoi we wsi, prawie naprzeciw klasztoru, jeszcze drugi, parafialny kościół św. Bartłomieja, będący interesującym zabytkiem architektury drewnianej. Wybudowany między rokiem 1460 - 1474, dzieli się we wnętrzu na trzy nawy i nawę poprzeczną, którą tworzą dwie kaplice. Wejście prowadzi przez piękny portal rzeźbiony w dębie, z datą 1466; polichromia wnętrza z 18 w.
     Kopiec Wandy wznosi się na końcu wsi. Jest on podobny do kopca Krakusa i prawdopodobnie pochodzi z tych samych czasów. [...]


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :