Imieniny: Hieronim, Sebastian, Piotr, Jan, Irena, Sylwia, Irmina
<<< KAPLICZKI > SPIS
W naszym portalu znajduje się 91 kapliczek (1106 zdjęć)
[ Schowaj opisy ]
Osiedle*adres kapliczkiprzedstawienierok
Beszczul. Niepołomska (nad Wisłą) kapliczka murowana- 1912
Kapliczka ceglana stojąca między 4 drzewami, otoczona niewysokim drewnianym płotkiem; we frontowej ścianie oraz na ścianach bocznych płytkie nisze. Po wzniesieniu przez austriaków wałów ochronnych wzdłuż brzegów Wisły, fundatorowie postawili kapliczkę. prawdopodobnie jako wotum dziękczynne za usytuowanie domu w bezpiecznym miejscu /więcej informacji na jej temat w dziale "Szczególnie polecam"/.
Na kapliczce była kiedyś tablica fundacyjna o treści: "FUNDATOROWIE JAN I KATARZYNA SCHNEIDEROWIE; ZDROWAŚ MARIO"
Bieńczyceul. CienistaSerce Pana Jezusa- 1898
Kamienna figura Pan Jezusa na wysokim postumencie, Chrystus w czerwonej szacie, na wywinięciach malowanej na niebiesko, palcem lewej dłoni wskazuje na odsłonięte serce gorejące, prawa ręka opuszczona w dół w geście pokazującym ranę po gwoździu. Na opasce wokół cokołu napis "SERCE JEZUSA". Postument wysoki, czteroboczny, w klasycystycznym stylu, z wysuniętymi ryzalitami w narożnikach; na frontowej ścianie tablica fundacyjna "Chwała i cześć Sercu Jezusowemu - fundacya Gminy Bieńczyce roku pańskiego 1898.". Figura osłonięta blaszanym baldachimem, całość ogrodzona stalowym płotkiem. Odnowiona w 1998.
Bieńczyceplac przy Arceśw. Florian- 2 poł. XIX w. **
Ceglana, przykryta daszkiem zwieńczonym małym metalowym krzyżem; posiada dwie wnęki, jedną na froncie, od strony północnej, z figurą św. Floriana, druga w tylnej ścianie jest pusta. Postać świętego w tradycyjnym ujeciu, w srebrzystej zbroi żołnierza rzymskiego, z naczyniem gaszącym pożar domu, z czerwonym sztandarem na którym utkany jest biały orzeł. Ciekawą historię tej kapliczki przedstawiłem w dziale "Szczególnie polecam" w artykule o kuźni Norberta Rojka. Bo to na jego działce stała kapliczka ze św. Florianem do 1969 roku. W czasie budowy drugiego pasa jezdni ulicy Kocmyrzowskiej została rozebrana i odtworzona w obecnym miejscu. Figura św. Floriana jest oryginalna, pochodzi z dawnej kapliczki stojącej obok domu, na skrzyżowaniu gościńca kocmyrzowskiego z drogą do Mogiły
Odnowiona była w latach 80-tych.
Bieńczyceul. Fatimska 10Madonna z Dzieciątkiem- kon. w. XVIII /?/, przebudowana w 1892 **
Ceglana, trzystopniowa, otynkowana, przykryta daszkiem dwuspadowym; na frontowej ścianie środkowej części postumentu tabliczka kamienna z inskrypcją "TĘ FIGURĘ ODNOWILI / GRZEGÓRZ I MARYANNA / PERLIKOWIE DNIA 5/5 1892 / NA CZEŚĆ I CHWAŁĘ BOGU / I MARYI". Front górnej części obłożony drewnianym ozdobnym portalem z wyraźnie akcentowanymi pilastrami, głęboka wnęka zamyknieta od góry łukiem. Elementy drewniane w kolorach biało-brązowych z detalami malowanymi na zielono. We wnęce figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem; boczne wnęki płytkie z umieszczonymi współczesnymi obrazami dewocyjnymi.
Bieńczyceul. Fatimska 5kapliczka murowana- 2 poł. XIX w. **
Murowana, z dwuspadowym daszkiem, zwieńczona malutkim krzyżem; w 1/3 wysokości zaakcentowany delikatny gzyms dzielący ją na dwie części; na wszystkich ścianach górnej części postumentu posiada niegłębokie wnęki zamknięte przeszklonymi drewnianymi ramkami, jedynie frontowa wnęka w górnej części ma kształt oślego grzbietu; obłożona delikatną drewnianą ramką bardziej ozdobną w górnej części; we wnęce gipsowa figurka Matki Bożej.
Kapliczką opiekuje sie, mieszkający w sąsiednim domu, Pan Jan Nawara. Co roku bieli ją wapnem. Parę lat temu posadził wokół drzewka.
Bieńczyceul. Fatimska 23kapliczka murowana 1932- 1932
Kapliczka filarowa, dwustopniowa, na szerokim cokole. W górnej części trzy wnęki, w frontowej figurka Matki Boskiej, w bocznych obrazy dewocjonalne. Na frontowej ścianie środkowego segmentu tabliczka fundacyjna. Całość pokryta cementowym tynkiem fakturowym. Kapliczka przykryta betonowym daszkiem i zwieńczona krzyżem żeliwnym z cynowym Chrystusem. Wokół żelazne ogrodzenie z ozdobnych prętów.
Bieńczyceos. Szklane Domykrzyż- pierwotny krzyż stał tu w 1932 **
Betonowy krzyż stojący pomiędzy dwoma drzewami na skwerku przy "szwedzkim bloku" upamiętnia miejsce, w którym stał kiedyś inny, starszy krzyż drewniany. Przed wybudowaniem Nowej Huty biegła tędy polna droga z Bieńczyc do Mogiły (zaczynała się w miejscu dzisiejszej ulicy Szybkiej a kończyła przy cmentarzu mogilskim). Stary krzyż przetrwał pomimo eksplozji w austriackiej prochowni, której wybuch w 1917 r. zniszczył wiele pobliskich zabudowań. W 1938 zastąpiony betonowym ale ten nie przetrwał czasu budowy nowego osiedla - obecny jest już trzecim krzyżem w tym miejscu. Przy nim modlono się o wybudownie nowego kościoła w os. Szklane Domy - w sierpniu 1984 r rozpoczęto budowę świątyni pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Bł. Wincentego Kadłubka a w czerwcu 1995 roku konsekracji dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski.
Bieńczyceul. Kaczeńcowakapliczka szafkowa na drzewie- początek lat 70-tych
Drewniana kapliczka szafkowa zawieszona na pniu starego kasztanowca (pomnik przyrody) rosnącego przy stawie w pobliżu dawnego dworku w Bieńczycach. Kapliczka ufundowana przez księdza proboszcza Gorzelanego w okresie budowy kościoła Arka - początek lat 70-tych. Wewnątrz kapliczki wizerunek Matki Boskiej.
Bieńczyceul. KocmyrzowskaMatka Boska Lourdeńska, kapliczka murowana, t.zw. grota- lata 30-te XX w.
Kapliczka w formie groty, usytuowana pomiędzy Dłubnią a Młynówką. Stoi na podwórku domu Lelitów, obok dawnego młyna, który do okresu wywłaszczeń był własnością tej rodziny. Ufundowana przez rodzinę Lelitów. Niska, z zewnątrz i od środka ściany obłożone bryłami szkła wtopionymi w beton; przed kapliczką szpaler krzewów bukszpanowych. We wnęce figura Matki Boskiej Lourdeńskiej, z różańcem zawieszonym na prawej dłoni. Po bokach dwie małe figurki klęczących aniołów. Obok ustawiona nieco mniejsza gipsowa figura Serce Pana Jezusa (ubita głowa). Obecnie całość dość zniszczona. Na froncie widać ślady obramienia otworu, prawdopodobnie były tu kiedyś przeszklone drzwiczki. Na zewnętrznej ścianie groty ubytki szkieł. Na figurze Matki Boskiej ślady niebieskiej polichromii
Braniceul. BranickaMatka Boża Niepokalanie Poczęta- 1884
Figura Matki Bożej ze złożonymi dłońmi w modlitewnym geście, stojącej na kuli, alegorii świata, oplecionej przez węża; jej szaty pomalowane są na niebiesko; na niebieskiej kuli gwiazdy; całość na wysokim postumencie pomiędzy dwiema tujami; ogrodzona metalowym płotkiem.
Na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy XVIII, w lipcu 2007 r. Krakowski Zarząd Komunalny zlecił konserwację figury
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Odnowiona została przez Filipa Kowalczyka. Więcej o konserwcji figury Matki Boskiej w dziale POCZYTAJ/Szczególnie polecam/ - art. "KONSERWACJA NOWOHUCKICH KAPLICZEK W 2007 ROKU".
Przy figurze co roku odbywają się wielkanocne święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Z uwagi na duży ruch samochodowy ostatnio święcenia odbywają się po przewciwnej stronie ulicy, na podwórku państwa Bronisława i Wandy Sendorów. /O zwyczaju święcenia pokarmów przy nowohuckich kapliczkach pisałem w "Mogilskim Krzyżu" nr 4/2010 - polecam artykuł w dziale POCZYTAJ/.
Branicepark obok dworuMatka Boża- okres międzywojenny **
Niewielka figura Matki Bożej stojąca na kamiennym cokole; postać Matki Boskiej w białej sukni i niebieskim płaszczu, ze złożonym dłońmi. Cokół pomalowany na jasno niebieski kolor.
Braniceul. RzepakowaChrystus Salwator- 1781 (styl barokowy) **
[Figura ufundowana z okazji rozgraniczenia własności dóbr nabytych przez Badenich od Augusty Poniatowskiej, siostry króla, zwanej Panią Krakowską. Odnawiana w latach 80-tych, uzupełniono brakującą prawą rękę Chrystusa i całość zabezpieczono obrzutką cementową, zacierającą napisy. Zwana była figurą Boga Ojca. Kopczyk graniczny, na którym ustawiona jest figura oddziela Branice od Wyciąża. Figura otoczona 4 jesionami, ustawiona na czworobocznym filarze o szerszej bazie, zakończonym formą belkowania z wydatnym gzymsem, posadowionej na kwadratowej dwustopniowej podstawie o profilowanych stopniach. Postać Chrystusa na czworobocznym impoście, w lekkim kontrapoście z prawą nogą wysuniętą i ugiętą. Lewą ręką trzyma przed sobą kulę świata z Krzyżem, prawa uniesiona w geście błogosławiącym. Twarz o poważnym, młodzieńczym wyrazie okolona krótkim ufryzowanym zarostem, włosy w puklach spływają na ramiona. Szaty powłóczyste o bogatym modelunku, płaszczobficie udrapowany wokół bioder. Na postumancie w prostokątnych płycinach ryte napisy, nieczytelne. Obiekt należy do wybitnych przykładów barokowej sztuki oficjalnej. Posiada walory historyczne, kompozycyjne, związane z dawną konfiguracją wsi podkrakowskich. Jest jedynym przykładem na terenie miasta Krakowa takiego ujęcia ikonograficznego.]** Figura widoczna na mapie z 1909 r. (wcześniej lokalizacja błędnie opisana była w moim spisie jako Przylasek Rusiecki). Latem 2005 r. wycięto dwa drzewa od strony uilicy Rzepakowej. Dolna część kamiennego cokołu uległa ostatnio zniszczeniu i wymaga pilnej interwencji. Jak podaje Głos Tygodnik Nowohucki z 14.10.2005 r. prezydent Jacek Majchrowski wystąpił z wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wpis kapliczki Chrystusa Salwatora (Zbawiciela) do rejestru zabytków.
Braniceul. Szymańskiego / Sasanekkrzyż metalowy- 1894 **
Na niewielkim wzniesienu w rozwidleniu dróg stoi między dwiema lipami krzyż żeliwny na kamiennym cokole (widoczny na mapie z 1909 r.).
Chałupkiul. KąkolowaMatka Boska z Dzieciątkiem- 1955
Matka Boska w koronie z Dzieciątkiem na ręku. Figurka wprawdzie współczesna ale z uwagi na ciekawe przedstawienie warta jest pokazania. Zbudowana przez mieszkańców już po wojnie w intencji: "KRÓLOWEJ ŚWIATA, KRÓLOWEJ I MATCE NARODU POLSKIEGO NA UCZCZENIE ROKU MARYJNEGO FUNDOWALI WDZIĘCZNI I WIERNI MIESZKAŃCY OSIEDLA CHAŁUPKI 1.V.1955 R.". Kapliczka betonowa, w formie gabloty na postumencie: na cokole stoją cztery narożne kolumny, na których wsparte jest zadaszenie w formie sklepienia krzyżowego, utworzonego z przecięcia przenikających się półkolistych kolebek, smukłe, żłobione kolumny rozdzielone są w połowie wysokości wałkiem; na daszku żelany krzyżyk. Sukienka Madonny w kolorze białym, jej szata wierzchnia oraz ubranko Jezuska niebieskie ze złotymi lamówkami. Daszek gablotki pomalowany na brązowo, kolumny na beżowo, cokół w kolorze seledynowym.
Cłoul. Igołomskakapliczka murowana- wiek nieznany
Kapliczka murowana w formie małej skrzynki, przykrytej daszkiem dwuspadowym, osadzonej na cokole z bloczków kamiennych. W osi daszku osadzony mały żelazny krzyż. Część skrzynkowa pomalowana na intensywny niebieski kolor. W przedniej i bocznych ścianach zaszklone otwory, frontowy nieco większy. Wewnątrz obraz dewocyjny z przedstawieniem Serca Pana Jezusa. Kapliczka stoi na przydrożnej skarpie, w pobliżu Potoku Kościelnickiego; jest pochylona na skutek obsunięcia się cokołu.
Powyższy opis dotyczy stanu do 2006 r. W tym roku została odnowiona, przemalowana na kolor jasno kremowy. Wewnątrz wstawiono figurkę św. Antoniego.
Nie wiem z jakiego powodu kapliczka została wprowadzona do planu remontów tego typu obiektów w 2007 r. realizowanego przez Krakowski Zakład Komunalny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie skuto wykonane w 2006 r. nowe tynki.
Cłoul. Igołomska / ul. KościelnickaMatka Boska- 1921 **
Figurka Matki Boskiej, obudowana szklaną gablotą z daszkiem z blachy falistej; postument kamienny, pomalowany na biało, cokół pomalowany brązową farbą olejną. (Obecna figura ufundowana była przez mieszkańców jako wotum za ocalenie w I wojnie światowej **). Figurka w tym miejscu widoczna jest na mapie z 1909 r. - pozostałością po niej jest prawdopodobnie cokół kamienny.
Czyżynyal. Jana Pawła IISerce Pana Jezusa- ok. 1920
Figurę p.w. Najświętszego Serca Jezusowego ufundowali ok 1920 r. bracia Jan i Walenty Hajto, gdy z wojny nie wrócił syn Jana. Gdy powstawało osiedle II Półku Lotniczego miała zostać wyburzona. Ocalała jednak dzięki skutecznym staraniom Józefa Hajto, wnuka Jana, o wpis do rejestru zabytków. Ok. 1983 została ogrodzona żelaznym płotkiem. Kamienna figura Chrystusa stojąca na kamiennym cokole, osłonięta współczesnym daszkiem wspartym na czterech prętach; w latach 90-tych po zbeszczeszczeniu figury i rozbiciu głowy przez wandali została ona odtworzona ale w nieco zmienionej formie, obecnie figura Chrystusa pomalowana jest farbami olejnymi; brak tablicy fundacyjnej, która kiedyś była osadzona we wnęce na frontowej ścianie cokołu.Więcej o historii figury i tego miejsca w dziale POCZYTAJ - Artykuły prasowe.
Czyżynyal. Jana Pawła II / ul. Wysockiejkapliczka murowana- XVIII w./?/ **
Kapliczka słupowa stojąca przy dawnych błoniach czyżyńskich wymieniona była przez Wł. Łuszczkiewicza jako latarnia umarłych stojąca przy trakcie pielgrzymkowym z Krakowa do opactwa cysterskiego (Rocznik Krakowski tom 1-1898). Kapliczka murowana, tynkowana, przykryta daszkiem dwuspadowym z dachówką ceramiczną. W 2001 r., w czasie modernizacji skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Nowohuckiej przesunięta została w bok od osi starej drogi. Niestety, w czasie tych prac ustawiono po jej bokach dwie szafy elektryczne lub telekomunikacyjne co bardzo ją szpeci. W 2006 r. przemalowana na kolor ciemno-żółty.
Czyżynyul. Na Łąkachkapliczka murowana- wiek nieznany
Kapliczka murowana (widoczna na mapie z 1909 r.), tynkowana, trzystopniowa, przewężenia między poszczególnymi segmentami ledwo zaznaczone; przykryta daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. W środkowym i górnym segmencie wnęki, obie puste. Tynk w złym stanie technicznym. Kapliczka zasłonięta drzewem i gęstymi krzewami rosnącymi wokół niej. Po prześwietleniu drzewa i wycięciu krzewów eksponowałaby się znacznie lepiej. Kiedyś we wnękach były drewniane figury: w dolnej św. Florian, w górnej Matka Boska z Dzieciątkiem. Przez wiele lat stały puste. Jesienią 2005 roku właściciel sąsiedniej działki wstawił do większej wneki gipsową figurę św. Teresy.
Czyżynyul. Wężykakapliczka murowana- 1934
Kapliczka betonowa, lastrikowa; we wnęce frontowej niewielka figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej; boczne pola puste, prawdopodobnie były tu jakieś inskrypcje lub obrazy. Nad betonowym zwieńczeniem imitującym czterospadowy daszek również betonowy krzyż. W dolnej części cokołu data 1934. Całość ogrodzona niewysokim stalowym płotkiem.
Czyżynyul. Woźnicówkapliczka ceglana- 1894
Kapliczka filarowa stojąca w centrum dawnej wsi Czyżyny według Wł. Łuszczkiewicza była kiedyś latarnią umarłych stojącą przy trakcie z Krakowa do opactwa cysterskiego (Rocznik Krakowski tom 1-1898). Wtedy wnęki musiały być odkryte dla widoku ustawionego wewnątrz kaganka dającego światło. Ceglana, 3 stopniowa, przykryta daszkiem dwuspadowym, całość odnowiona; w górnej części we wszystkich ścianach posiada wnęki w nich obrazy: Najśw. Marii Panny, Chrystusa na krzyżu, św. Floriana i św., Izydora; na frontowej ścianie pod obrazem NMP kamienna tablica fundacyjna: "Ku chwale CHRYSTUSA czci N.MARYI.P. Ś.FLORYANA I Ś.IZYDORA wystawili mieszkańcy Czyżyn R.1894"; obok, na drewnianym słupie zawieszony dzwonek, ostrzegający dawniej mieszkańców wsi w chwili pożaru lub oznajmiający że ktoś zmarł (zgon mieszkańca obwieszczało trzykrotne bicie w ciągu 3 kolejnych dni); używany był też przy wyjściu konduktu pogrzebowego na cmentarz w Mogile. Ostatnim "dzwonnikiem" w Czyżynach był mieszkający w pobliskim domu przy ul. Woźniców 3 pan Franciszek Mól. Kapliczka oraz drewniana dzwonnica słupowa odrestaurowane były w 2001 r.
Czyżynyal. Jana Pawła II /d. Monopol Tytoniowy, obecnie Philip Morris Polska/Matka Boska Niepokalana- 1945
Ukryta wśród drzew parku wokół budynków zakładów tytoniowych stoi tu już ponad 60 lat. Ufundowana przez pracowników Monopolu Tytoniowego w 1945 roku, autor nieznany. Poświęcona była przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego Adama Sapiechę.
Figura Matki Boskiej wykonana jest w formie odlewu betonowego, pomalowana. Stoi na wysokim czworobocznym filarze wykonanym z piaskowca. Na frontowej ścianie nieco szerszego cokołu wykuty w kamieniu napis: BŁOGOSŁAW NASZEJ PRACY. Na bokach filara, na całej wysokości, znajdują sie po cztery pionowe półokrągłe wyżłobienia (kanelury). Pozostała powierzchnia filara posiada drobne poziome żłobkowania. Wokół głowy figury znajduje się aureola z umieszczonymi w niej siwcącymi na niebiesko lampkami. Na czołowej ścianie filara zawieszona jest na wysięgniku lampa.
W 2004 roku konserwację kapliczki przeprowadził Artur Godlewski z Firmy Konserwatorskiej Piotra Białko. W ramach prac renowacyjnych całość odczyszczono, ubytki kamienia uzupełniono masą sztucznego kamienia, figurę pomalowano farbami firmy Ispo. Wykonano też modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia kapliczki.
Czyżynydroga Wojewódzkakrzyż drewniany Boża Męka- XIX w.
Krzyż drewniany, tzw. Boża Męka, stał kiedyś w Czyżynach przy drodze Wojewódzkiej z Krakowa do Mogiły, po lewej stronie toru kolejowego "kocmyrzówki". Na ścianach bocznych i przedniej pionowego ramienia krzyża, na białym tlr przedstawione były symbole Męki Pańskiej. W dolnej części słupa, na frontowym polubyła inskrypcja (na zdjęciu nieczytelna, prawdopodobnie z datą i nazwiskiem fundatora). Na półce poniżej Ukrzyżowanego Chrystusa dwie drewniane figury - opłakującej Syna Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. Figura Jezusa osłonię ta od góry łukowym daszkiem, z tyłu zapleckiem. Na szczycie krucyfiksu, na drewnianej kuli, osadzony był mały krzyżyk metalowy. Wokół krzyża widoczny jest drewniany płotek, wzmocniony w narożnikach prawdopodobnie kamiennymi słupkami.
Na pierwszym planie fragment polnej drogi biegnącej wzdłuż nasypu torów kolejowych, w tle rozległa powierzchnia lotniska Rakowice.
Krzyż ten zaznaczony był na starych mapach z 1909 i 1915 r. (zamieszczonych w naszym folderze MAPY), za łukiem drogi obiegającej wokół fortu Pszorna. Być może rozebrany został, lub gdzieś przeniesiony, przy budowie bocznicy kolejowej do lotniska.
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, któremu dziękuję za zgodę na jego umieszczenie na stronie NHmz (zgoda nie obejmuje dalszych publikacji tej fotografii). W opisie zdjęcia w ME była jedynie informacje, że krzyż stoi w Czyżynach przy drodze z Krakowa do Mogiły. Na zdjęciu rozpoznał go i umiejscowił na mapie Pan Mieczysław Marzec, znawca historii Czyżyn (lat 80).
Dojazdówskrzyżowanie k. szkołykapliczka z figurą św. Stanisława biskupamaj 2011
Kapliczka ufundowana przez księdza Piotra Maroszka, przy czynnym udziale mieszkańców Dojazowa. Poświęcona 28.05.2011 r., w dniu uzyskania przez niego święceń kapłańskich. Przedstawia figurę św. Stanisława biskupa, patrona Dojazdowa. Posiada formę gabloty usytuowanej na murowanym cokole. Więcej informacji o udziale mieszkańców Dojazdowa w budowie kapliczki oraz samej uroczystości jej poświęcenia w dziale "Szczególnie polecam".
Dojazdówk.szkołykrzyz drewniany prawdop. XIX w.
Krzyż stoi w miejscu dawnego pochówku dzieci nieochrzczonych. Do lat 60. XX wieku wisiała na nim figura Chrystusa z drewna lipowego. Po jej kradzierzy zawieszono odlew żeliwny. Z uwagi na stan zniszczenia w latach 80. wymieniono drewnaine belki krzyża. Kiedyś podobno na cokole czytelna była data powstania krzyża - rok 1840.

Górka Kościelnickaul. Podbiałowa, krzyż kamienny- prawdop. przełom XIX i XX w.
Krzyż kamienny, ustawiony na trzystopniowym cokole, pomalowany na biało, widać z daleka podchodząc do wzniesienia na którym stoi XVII w. drewniany kościół. Wokół zabytkowego krzyża oraz przed ogrodzeniem kościoła stoi ok. 100 współczesnych krzyży żelaznych oraz 50 betonowych, zdemontowanych w czasie odnawiania nagrobków na sąsiednim cmentarzu. Ta swoista droga krzyżowa powstała z inicjatywy i według koncepcji księdza proboszcza Józefa Hojnowskiego. W pobliżu jest też grota zbudowana z krzyży i fragmentów betonowych nagrobków. W rozmowie z red. Janiną Dziuro z Głosu Tygodnika Nowohuckiego ks. Hojnowski przypomniał, że rzecz traci swój charakter sakralny wyłącznie przez spalenie. Stąd pomysł na "zagospodarowanie" wyrzucanych krzyży.
W ostatnich latach, krzyż kamienny przechylił się. Stoi na krawędzi skarpy i może się osunąć. Może trzeba go wzmocnić zanim się przewróci?
Górka Kościelnickaul. Sawy Calińskiego / Podbiałowakrzyż drewniany- 1945 r.
Krzyż drewniany ustawiony na zakończenie wojny w 1945 r., w miejscu poprzedniego, z końca XIX w. Nad ukrzyżowanym Chrystusem baldachim z blachy. Wokół krzyża metalowe proste ogrodzenie. Ze starego drzewostanu pozostała jedna lipa. Krzyż stoi na dawnej grobli stawów dworskich. Mieszkająca przy ul. Sawy-Calińskiego 54 Helena Nowak pamięta, że w ostatnich dniach II wojny światowej, gdy do Górki Kościelnickiej dotarli Rosjanie, broniący się Niemcy podpalili zabudowania przy drodze. Spłonęło wtedy kilka domów i stodoła, stojące po zachodniej stronie drogi, na odcinku od dzisiejszej ul. Ostafina w kierunku kościoła. Spłonął też stary drewniany krzyż wraz z otaczającym go drewnianym płotkiem. Mieszkańcy postawili w tym samym miejscu nowy krzyż, upamietniając to wydarzenie wyrytą datą 1945 na belce pionowej. Wtedy też wokół krzyża postawione zostało nowe, metalowe ogrodzenie. Od kilku lat stan krzyża jest katastrofalny. Niestety drewno nie jest materiałem długowiecznym i to widać tu bardzo dokładnie. Zbutwiała belka pozioma oraz górna część belki pionowej nie stanowi bezpiecznego miejsca dla wizerunku Ukrzyżowanego Chrystusa. Na pewno przyczyniły się do tego nisko rosnące, niepodcinane gałęzie sąsiedniej lipy. Całość wymaga pilnej interwencji. Krzyż stoi na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa. Może więc uda się uzyskać wsparcie finansowe z budżetu Urzędu Miasta Krakowa. Może pomogłaby informacja o włączeniu się mieszkańców w takie działania, choćby przez deklarację zmontowania krzyża gdyby Miasto sfinansowało zakup odpowiednio zaimpregnowane drewna. Pozostaje więc inwencja mieszkańców Górki Kościelnickiej, którzy być może, jak przed 65. laty, wykażą się wspaniałą inicjatywą i zrobią pierwszy krok.
/grudzień 2010/

Wiosną 2012 r., z inicjatywy proboszcza, ks. Stanisława Palichleba, stary krzyź drewniany został wymieniony. Nowy odwzorowano pokazując datę postawienia pierwszego krzyża w tym miejscu.
Górka Kościelnickaul. Ostafinakapliczka murowana- 2 poł. XIX w. **
Murowana z cegły, pomalowana olejno na niebiesko, na betonowej dwustopniowej kwadratowej podstawie, otoczona płotkiem żeliwnym z ozdobnych prętów zakończonych grotem. Filar graniasty zakończony ostro do góry, z wnęką od frontu, oszkloną - w niej gipsowa figurka Matki Boskiej. Zwieńczony płaskim gzymsem i czworobocznym, pobitym blachą daszkiem. Na nim osadzony żeliwny krzyż z postacią Ukrzyżowanego. Ramiona krzyża ażurowe, zakończone sercowato, u dołu zdobione stylizowaną gałązką, w centrum płomienie. Chrystus wykonany w odlewie żeliwnym, półrelief, w konwencji barokowej z perizonium przewiązanym na prawym boku. Stan zły, ubytki struktury muru, krzyż i krata skorodowane. Wymagana gruntowna restauracja z usunięciem powłok olejnych, potynkowaniem i pobieleniem cokołu. Ktrzyż i kratę zabezpieczyć antykorozyjnie.**
Grębałówul. Darwina / Lubockakapliczka murowana- 2 poł. XIX w. **
Z kapliczki przetrwała do dziś jedynie jej dolna część. Na murowanym trzystopniowym cokole osadzono duży daszek z blachy, czterospadowy zwieńczony krzyżem. W niewysokich niszach zapewne kiedyś były figurki świętych. Kapliczka otoczona stalowym niskim ogrodzeniem. Kapliczka widoczna na mapie z 1909 r.
Grębałówul. Grębałowska / LuborzyckaMatka Boska NIepokalana- wiek nieznany
Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej na kamiennym, dwustopniowym cokole, osłonięta półkolistym daszkiem wspartym na czterech lekko skośnych prętach. W polach cokołu umieszczone trzy współczesne płaskorzeżby: przedstawienie Jezusa Miłosiernego (Jezu ufam Tobie), papieża Jana Pawła II. Całość odnowiona. Wokół figury ogrodzenie z prętów stalowych w formie wielobocznej.
Grębałówul. Grębałowska / StokowaMatka Boska- pocz. XX w. **
Figura kamienna Matki Boskiej stoi na dwustopniowym betonowym cokole, biała suknia i biała chusta na głowie, niebieski płaszcz podpięty jest w pasie pod prawą ręką. Kapliczka otoczona jest starymi lipami, wokół których stoi niski płotek z metalowych prostych prętów.
Grębałówul. Grębałowska / Studziennakapliczka murowana- 1868
Murowana kapliczka czworoboczna, stojąca na podwyższeniu w kształcie szerokiej, ściętej piramidy. W ścianie frontowej wnęka, w niej postać Dzieciątka Jezus trzymającego w lewej dłoni globus - symbol panowania nad światem. Na ścianach bocznych po dwie mniejsze wneki a w nich figurki: po lewej Serce Pana Jwezusa i Serce Matki Boskiej, po prawej św. Józef i Serce Pana Jezusa, z tyłu św. Antoni i św. Rozalia. Tablica fundacyjna dobrze zachowana "Boże chroń nas / od podobnego pożaru jakiem / w r. 1811 / MAŁGORZĘTA RACZYŃSKA / uległa / Na pamiątkę / MARYANNA MIKLEWSKA / ... sesorka tej... / pomnik ten w r. 1868 budowała"
Grębałówul. Kocmyrzowska / KantorowickaMatka Boska- 1908 r.
Figura kamienna Matki Boskiej stoi na dwustopniowym cokole kamiennym, osłonięta dwuspadowym daszkiem metalowym, wspartym na czterech prętach; postać Matki Boskiej jest w białej sukni i niebieskim płaszczu; tablica fundacyjna z datą w dolnej części cokołu. Figura ogrodzona niskim płotkiem z metalowych prętów.
Grębałówul. Kantorowicka / Morcinkakrucyfiks żeliwny- 1880 **
Na piaskowcowym cokole osadzony piękny żeliwny, ażurowy krzyż z mosiężnym Chrystusem; podstawa kryża szersza z wizerunkiem Matki Boskiej, również na frontowej ścianie cokołu namalowana twarz Matki Boskiej. Krzyż widoczny na mapie z 1909 r.
Jak opowiedział mi Józef Bochenek, powstała ona jako jedna z trzech jakie ufundowała jego babcia Regina Bochenek w intencji tragicznie zmarłego syna Bartłomieja. Pozostałe dwie to podobna kapliczka z żeliwnym krzyżem przy ul. Zakole w Kantorowicach z 1871 r. (w pobliżu nieistniejącego już domu rodzinnego) oraz drewniany krzyż w Zesławicach z 1906 r.
Kantorowiceul. Zakolekrzyż żeliwny - 1871
Niewielki krzyż na wysokim murowanym cokole ustawionym na niewielkim kopczyku. Cokół czworoboczny, dwukondygnacyjny, z daszkiem czterospadowym. Na żeliwnym krzyżu pasyjka, poniżej anioł z rozłożonymi skrzydłami. U podstawy krzyża mała postać Crystusa Zbawiciela Świata - Salwatora Mundi. Inskrypcja na kamiennej tablicy brzmi: "Ku uwiecznieniu Ukrzyżowanego Zbawiciela Krula Jezusa Chrystusa Regina z Raźnych Bochenkowa wdowa po ś.p. Dominiku Bochenku Kantorowice maj 1871". Inskrypcje odczytał Józef Bochenek, wnuk Dominika i Reginy, który opowiedział też historię fundacji tej kapliczki: powstała jako jedna z trzech jakie ufundowała Regina Bochenek w intencji tragicznie zmarłego syna Bartłomieja. Pozostałe dwie to podobna kapliczka z żeliwnym krzyżem przy drodze do Grębałowa (w pobliżu skrzyżowania ulic Kantorowickiej i Morcinka) z 1880 r. oraz drewniany krzyż w Zesławicach z 1906 r.
Kantorowiceul. Zakolekrzyż drewniany- wiek nieznany
Wysoki drewniany krzyż, figura ukrzyżowanego Chrystusa na tle zaplecka (tło z pionowo ułożonych desek) osłonięta ozdobnym daszkiem.
Kościelnikiul. Stopkikrzyż drewniany- ok. 1863 r. **
Postać Chrystusa wykonana z drewna, pokryta jest grubą powłoką z farby, spękanej i łuszczącej się szczególnie na twarzy, ramionach i korpusie tułowia; na twarzy widoczne późniejsze przemalowania czarnych brwi, brody i włosów, perizonium jest w kolorze białym; Zaplecek z pionowych desek oraz wewnętrzna strona półkolistego daszu pomalowane są na niebiesko, z zewnątrz daszek zabezpieczony blachą. Krzyż widoczny na mapie z 1909 r. Wyżej wymieniony opis dotyczył stanu do jesieni 2005 roku, kiedy to krzyż i rzeźbę Chrystusa odnowionoi ze środków Gminy Kraków pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Aktualne zdjęcia krucyfiksu w Fotogalerii nhmz.
Kościelnikiul. Stopkikapliczka murowana- 2 poł. XIX w. **
Kapliczka ceglana, tynkowana, z daszkiem blaszanym dwuspadowym, zwieńczona małym krzyżykiem; w górnej części podłużne otwory osłonięte szkłem w drewnianych, malowanych na biało ramkach; całość bielona wapnem w tradycyjnym siwym kolorze; kapliczka otoczona drewnianym płotkiem. W 2006 r. odnowiona przez mieszkańców - wymieniono tynk, ramki otworów wnękowych oraz otaczający kapliczkę płotek.
Kościelnikiul. PłoszczynyMatka Boska- 1912
Figura kamienna Matki Boskiej pomalowana na biało, umieszczona jest w szklanej graniastej gablocie, stoi na kamiennym cokole pomalowanym olenją farbą na niebiesko; tabliczka fundacyjna biała jako wnęka w cokole, z inskrypcją i datą wybudowania kapliczki - 1912; kapliczka stoi na lekkim wzniesieniu, dodatkowo wzmocnionym obmurowaniem, na szczycie którego biegnie ogrodzenie z prętów stalowych; do furtki w ogrodzeniu prowadzą 6-stopniowe schody.
Kościelnikiul. Pysocice / WodzickichMatka Boska- 1943
Figura Matki Boskiej w biało-niebieskiej szacie umieszczona w przeszklonej gablocie z metalowym daszkiem, wokół głowy nimb z 12 gwiazd; całość na niewysokim betonowym cokole; wokół figurki betonowe ogrodzenie z tralek i słupków pomalowanych na biało.
Krzesławiceul. Wąwozowa / PCKkrzyż drewniany- wiek nieznany
Współczesny krzyż drewniany z umieszczonym na przecięciu się jego ramion małym krucyfiksem. Postawiony w miejscu dawnego krzyża (jest zaznaczony na starych mapach np. z 1909 r.).
Krzesławiceul. Wańkowicza / Łempickiegokrzyż- 1839
Żelazny krucyfiks na wysokim, smukłym, betonowym postumencie; ogrodzenie z kamiennych słupków i żelaznych barierek. Całość odnowiono w 2005 r. Cokół krzyża otynkowano i pomalowano na kolor jasno kremowy.
Krzesławiceul. Wańkowicza / PCKkapliczka murowana- ok. 1870 r.
Kapliczka murowana, dwustopniowa, otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym z dodatkiem otoczaków, przykryta czterospadowym ceramicznym daszkiem zwieńczonym żelaznym krzyżem; stoi na środku skrzyżowania ulic, ustawiona na szerokim, kwadratowym podwyższeniu w kształcie ściętej piramidy, na którym w narożnikach i przy bramce stoją kamienne słupki, między nimi żelazny płotek. Na frontowej ścianie wnęka z małą figurką Matki Boskiej, w pozostałych niszach fotografie przedstawiające Najświętsze Serce Jezusa, św. Józefa i krzyż mogilski. Na ścianie frontowej tablica "Na pamiątkę Mszy Świętej, którą odprawił dla chorych w Krzesławicach w sąsiednim domu dnia 2.II.1976 J.E.Ks.Kardynał Karol Wojtyła, obecnie Papież Jan Paweł II, w V-tą rocznicę tego wydarzenia wdzięczni mieszkańcy Krzesławic, 2.II.1981".
Kujawyul. Dymarek / Popielnikkapliczka murowana- okres międzywojenny **
Kapliczka murowana z kamiennym daszkiem namiotowym, zwieńczonym żelaznym krzyżykiem. W ścianie frontowej wnęka ze współczesną figurką Matki Boskiej w środku. Kapliczka otoczona żelazna barierką.
Kujawyul. Suchy Jarkrzyż drewniany- 1966
Drewniany wysoki (6m) krzyż o prostych belkach, zaciosany ozdobnie, osadzony na dwustopniowej betonowej podstawie, w centrum metalowa pasyjka. Na froncie metalowy ryngraf z napisem "BOGU NA CHWAŁĘ / CIERPIĄCYM NA POCIECHĘ / BŁĄDZĄCYM JAKO DROGOWSKAZ / 1 1000 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI / 966 - 1966 / OSIEDLA KUJAWY". Otoczony siatką z bramką. W narożach rosną 4 akacje. **
Kujawyul. Popielnikkrzyż betonowy1935
Tu na Kujawach, w 1931 roku, miała miejsce katastrofa samolotu wojskowego, z której w sposób cudowny ocaleli dwaj piloci z pułku stacjonującego na lotnisku Rakowice - Czyżyny. Na pamiątkę tego wydarzenia jeden z pilotów - Władysław Polesiński, ufundował duży drewniany krzyż. Postawienie i poświęcenie krzyża odbyło się w listopadzie 1935 r.
Krzyż drewniany stał tuż przy wale wiślanym przez co narażony był na zniszczenie w czasie powodzi. Dwukrotnie porywały go wezbrane wody Wisły. Po powodzi w 1997 r. był tak zniszczony, że postanowiono zamienić go na betonowy. Inicjatorem wykonania nowego krzyża był Pan Franciszek Wójcik, mieszkający w pobliżu, pamiętający historię katastrofy i poświęcenia krzyża. Niestety, nie zachowały się zdjęcia starego krzyża drewnianego.
Ciekawą historię pilota W. Polesińskiego oraz krzyża na Kujawach, spisaną przez Pana Waldemara Cyganika /mieszkańca Mogiły/ można przeczytać w dziale "Artykuły prasowe".
9.09.2009 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamietniającej cudowne ocalenie Władysława Polesińskiego. Więcej zdjęć oraz opis uroczystosci też w dziale "Artykuły prasowe".
Luboczaul. Lubocka / ul. Łuczanowickakrzyż drewniany Boża-męka- prawdopodobnie 1867r.
Krzyż drewniany osadzony na betonowym cokole (prawdopodobnie wtórnie), pomalowany na brązowo; Chrystus drewniany pomalowany na biało, perizonium na czerwono; nad głową tabliczka INRI. Postać Chrystusa osłonięta półkolistym daszkiem z blachy; w połowie wysokości słupa, na czterech bokach umieszczone 4 główki aniołów osłonięte powyżej drewnianym niewielkim daszkiem; poniżej też na czterech bokach, na białym tle wyrzeźbione narzędzia męki. Podobny krzyż lecz w gorszym stanie stoi w Pleszowie przy skrzyżowaniu ul. Nadbrzezie i Nęckiego. Do roku 1949 oba krzyże łączyła droga polna, obecnie dzieli je kombinat. Zarówno krzyż z detalami symboli Bożej Męki jak i postać Chrystusa odnowione jesienią 2005 roku, ze środków Gminy Kraków pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Aktualne zdjęcia w Fotogalerii nhmz.
Luboczaul. Lubocka kapliczka murowana z krzyżem żeliwnym- 1900 r.**
Kapliczka składa się z dwóch części: dolnego murowanego cokołu zwieńczonego kamiennym gzymsem oraz żeliwnego krzyża. Cokół trzystopniowy, odnowiony , krzyż pomalowany na czarno, postać Chrystusa na biało. Kapliczka widoczna na mapie z 1909 r.
Luboczaul. Lubockakapliczka kamienna wnękowa piętrowa- 1888 r.
Kapliczka kamienna piętrowa, we wnękach postacie świętych. We wnęce frontowej figura Matki Bożej z Dziciątkiem na ręku. Postacie Matki Boskiej i Jezuska w koronie. Cała kapliczka pomalowana farbami olejnymi w tonacjach żółto-złotych. Jest to kapliczka, która do czasu budowy kombinatu stała przy drodze z Pleszowa do Luboczy. Według informacji jaką otrzymałem od drogą meilową uratowali ją mieszkańcy Wadowa i Luboczy. Obecnie stoi na podwórku jednego z domów. Niestety, właściciel nie chciał opowiedzieć mi szczegółów historii jej uratowania i przeniesienia w obecne miejsce.
Luboczaul. Lubockakaplica murowana - 1882 r.**
Kaplica murowana z sygnaturką, przy bocznych ścianach po cztery przypory; dach z blachy.
Łęgul. Na Załęczu / ul. SzafrańskaMatka Boska Lourdeńska**- 1924 r.
Kapliczka murowana obłożona na zewnątrz kamieniem wapiennym, co prawdopodobnie miało stworzyć wrażenie groty; na okrągłej podstawie stoją dwie masywne kolumny zakończone prostymi głowicami z piaskowca, na nich oraz na półkolistej ścianie tylnej kapliczki wsparte jest sklepienie, którego front ma kształt oślego grzbietu. W głębokiej wnęce na niewielkim cokole z kamieni wapiennych ustawiona kamienna figura Matki Boskiej Lourdeńskiej; pomalowana farbami olejnymi - sukienka biała, szata niebieska z czerwonymi wyłogami; dłonie złożone, na prawej ręce wisi różaniec. Niestety na początku 2004 r. figura zdewastowana przez nieznanych sprawców - ubita głowa Matki Boskiej (zabrana do odtworzenia przez konserwatora zabytków). Kapliczka stoi obok domu architekta F. Krzyżanowskiego. Kamienna tabliczka fundacyjna: "Fundatorowie Franciszek i Leona Krzyżanowscy 1924 r.". Kapliczka została odnowiona a figura Matki Boskiej zrekonstruowana jesienią 2005 r.
Łęgul. Niepokalanej Marii PannyMatka Boska Niepokalana- 1899 r.
Figura Panny Marii Niepokalanie Poczętej stojącej na globie ziemskim z półksiężycem, przykryta dwuspadowym daszkiem baldachimowym wspartym na 4 prętach; na kamiennym cokole tablica fundacyjna "Fundacja Gminy Łęg R.1899". Jeszcze do połowy lat siedemdziesiątych, w rozwidleniu gałęzi stojącego po lewej stronie drzewa zawieszony był dzwonek. Oznajmiał on o śmierci mieszkańców wsi, dzwonił też przy wyjściu konduktu pogrzebowego do cmentarza w Mogile. Do roku 1970 funkcję dzwonnika pełnił Szymon Dąbrowski, potem jego syn Stanisław. 16 lutego 1973 r. po raz ostatni zmarłemu towarzyszył głos dzwonka zawieszonego przy kapliczce. Więcej szczegółów w dziale "Szczególnie polecam".
W 2008 roku przeprowadzona została konserwacja figury Matki Boskiej na zlecenie Krakowskiego Zarządu Komunalnego.
Łuczanowiceul. Łuczanowickakapliczka ceglana- filar - XIX w. **, nadbudowa współczesna
Pomiędzy dwoma drzewami, na przydrożnej skarpie, stała zapewne kiedyś murowana kapliczka, której resztki filara stanowią dziś podstawę współczesnej gablotki przykrytej czterospadowym daszkiem. Wewnątrz niewielka figurka Matki Boskiej.
Łuczanowiceul. Godebskiegokrucyfiks drewniany - Boża Męka- 2 poł. XIX w
Scena przedstawiająca drewniane figury ukrzyżowanego Chrystusa oraz stojące pod krzyżem postacie: płaczącą Matkę Boską (kopia figurki - oryginał skradziono w 1967 r.) i św. Jana Ewangelisty. Perizonium w kolorze czerwonym, szaty opłakujących postaci czerwono-niebieskie. Krzyż drewniany oraz zabezpieczające od tyłu tło z desek, tzw. zaplecek, drewniane pomalowane na brązowo. Poniżej stóp Chrystusa, na trzech bokach słupa krzyża, główki aniołków. W 1980 r. przeprowadzono gruntowną konserwację kapliczki. Obecnie (w 2006 r.) znów pojawiły się pęknięcia drewna i złuszczenia farby, widoczne zwłaszcza na figurze Chrystusa.
Krzyż i figury odnowione w 2009 r.
Mistrzejowiceul. Mistrzejowicka / ul. Marycjuszakapliczka murowana- 1864r.
Murowana, dwustopniowa, z dwuspadowym daszkiem, zwieńczona stalowym krucyfiksem; we frontowej ścianie wnęka z umieszczoną wewnątrz za szybą gipsową figurą Matki Boskiej; odnowiona w 1987 - niestety, w czasie odnowienia zamiast tynku wapiennego zastosowano do do pokrycia ścian tynk cementowy nakrapiany, zupełnie obcy dla tego typu architektury przez co zatarł się zabytkowy charakter kapliczki.
Mistrzejowiceul. Królowej Marysieńkikrzyż drewniany- współczesny, rzeźba Chrystusa z k. XIX w.**
Krzyż współczesny, stojący w miejscu starszego, XIX w. Rzeźba Chrystusa pochodzi z poprzedniego krzyża. Nad postacią Ukrzyżowanego mały, półkolisty daszek z blachy stalowej, z ząbkowanymi krawędziami. Wokół płotek z prostych prętów stalowych.
Mogiłaul. ZakarnieBożą-męka- XIX w.
Żelazny krzyż z płaskich prętów, na ażurowym krzyżu żelazny Chrystus w promienistej aureoli. Krzyż osadzony na kamiennym cokole, którego frontowa ściana pokryta jest płasko rzeźbionymi narzędziami i symbolami męki Pańskiej: korona cierniowa, serce gorejące, dwie skrzyżowane rękawice, włócznia, młotek, obcęgi, drabina, włócznia z nabitą gąbką, bicz, naczynie z octem, kur. W dolnej części filara znajduje się nieczytelna tablica fundacyjna. Kapliczka przeniesiona w obecne miejsce z działki przydrożnej przy ul. Igołomskiej w 1961 r. w związku z rozbudową kombinatu HiL. Ciekawa historia kapliczki opisana w dziale "Szczególnie polecam".
Mogiłaul. ZakarnieMatka Boska Różańcowa- pocz. XX w.
Kamienna figura Matki Boskiej pomalowana jest farbami olejnym - suknia biała ze złotymi lamówkami pod szyją, szata wierzchnia niebieska, różaniec w kolorzez złotym; na gołych stopach róże. Ustawiona na sztucznie utworzonym wzgórku z kamieni.
Przedstawienie Matki Bożej wzorowane na figurze z Lourdes.
Mogiłaul. Odmętowa / ul. Zapustakapliczka słupowa- wiek nieznany
Mała, wspólczesna, drewniana kapliczka na słupie, obłożona blachą; stoi wśród 4 stuletnich lip na obrzeżu Łąk Nowohuckich; stare drzewa świadczą o tym, że już na początku XX wieku stała tu prawdopodobnie kapliczka lub krzyż. Co roku, w maju, spotyka sie przy niej chór "Albertinum" działający przy kościele św. Brata Alberta w Nowej Hucie, odśpiewując pieśni maryjne.
Mogiłaul. Powiatowa figuraśw. Florian- XVIII w. pryzmatyczna podstawa - 1836 r.**
Kamienna figura św. Floriana stoi na wysokim kamiennym cokole; postument ustawiony na szerokiej podstawie w kształcie ściętej piramidy wzmocnionej lastykowym murem; figura otoczona dwoma rzędami żelaznych płotków. Święty przedstawiony w tradycyjnym stroju żołnierza rzymskiego, hełm ozdobiony pióropuszem. W prawej ręce trzyma wiadro z wodą gaszącą płonący dom, lewą wspiera na stojącym sztandarze. Na frontowej ścianie filara cokołowego znajduje się płaskorzeźbiony hagiogram maryjny i dwie skrzyżowane piły, poniżej filar posiada ozdobne żłobkowanie. Figura św. Floriana usytuowana jest w dawnym centrum wsi Mogiła. W czasie renowacji wykonywanej w 1957 r. odwrócono figurę twarzą w kierunku zachodnim (pierwotnie ustawiony był w kierunku północnym). W 2004 roku kamienną rzeźbę wraz c cokołem poddano konserwacji ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kamień oczyszczono z wieloletnich nalotów, uzupełnino ubytki. Do odnowienia przyczynili się również mieszkańcy remontując metalowe ogrodzenie oraz przecinając korony drzew, których gałęzie przysłaniały pięknego Floriana.
Mogiłaul. Kopaniecśw. Jan Nepomucen- 1 poł. XIX w. ludowo - barokowa **
Drewniana figurka św. Jana Nepomucena w kapliczce skrzynkowej umieszczona jest na tle eliptycznego zaplecka; w prawej ręce św. Jan trzyma mały krzyż. Po jego drugiej stronie figurka Matki Boskiej Niepokalanej stojaca na kuli ziemskiej, depcząc stopą głowę węża. Postacie otoczone drewnianym płotkiem. Skrzynka, w której stoją św. Jan Nepomucen i Matka Boska, osadzona jest na drewnianej głowicy pozostałej po drewnianym słupie. Ozdobiona jest na czterech bokach główkami aniołków wykonanymi w konwencji ludowej. Obecność figury Jana Nepomucena w tym miejscu świadczy o tym jak daleko rozlewała się kiedyś Wisła, bowiem stawiano go na skraju rzeki aby chronił wieś przed powodzią. [Figura była pierwotnie osadzona na drewnianym słupie zapewne w 1928 r. w trakcie odnowienia zamienionym na filar murowany; obecnie pomalowany formą naśladującą wątek ceglany. Otoczona była płotkiem drewnianym. Figuruje na mapie katastralnej jako obiekt drewniany.**]
Mogiłaul. Odmętowaśw. Jan Nepomucen- pierw. poł. XIX w. **
Kapliczka murowana, tynkowana, przykryta płaskim dachem, na którym centralnie umieszczony jest mały stalowy krzyż trójlistny; front zamknięty żelaznym płotkiem stojącym między dwiema kolumnami o wysokich podstawach; na bocznych ścianach ostrołukowe okratowane okienka; wnętrze i front pomalowane na niebiesko. W środku na postumencie postać św. Jana Nepomucena po konserwacji; rzeźba pomalowana - biała komża, na ramionach gronostajowa peleryna (rokieta) z cętkowanego futra w kolorze kremowym, związana brązowym sznurem, czarny biret, włosy i broda złociste; w prawej ręce trzyma krzyż opierając go na lewej dłoni; usytuowanie kapliczki ze św. Janem Nepomucenem w tym miejscu świadczy o granicach dawnego rozlewiska Wisły - tu chronił wieś przed powodzią. Ciekawa historia związana z powstaniem tej kapliczki opisana jest w dziale "Szczególnie polecam". Kapliczka jest widoczna na mapie z 1909 r.
Na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy XVIII, w lipcu 2007 r. Krakowski Zarząd Komunalny zlecił konserwację figury św. Jana Nepomucena. Pięknie odrestaurowana przez Filipa Kowalczyka rzeźba wróciła do odnowionej kapliczki na początku grudnia 2007 r. Więcej o konserwcji figury św. Jana Nepomucena w dziale POCZYTAJ/Szczególnie polecam - art. "KONSERWACJA NOWOHUCKICH KAPLICZEK W 2007 ROKU".
Mogiłaul. Klasztorna kapliczka kamienna- 1890 r.
Kamienna kapliczka trzystopniowa, zwieńczona żelaznym ażurowym krzyżem, otoczona żelaznym płotkiem z narożnymi słupkami kamiennymi; w niszach kapliczki kamienne figury św. Maryji, św. Józefa, św. Szymona, św. Floryana, św. Antoniego, św. Michała Archanioła.
Mogiłaul. Ptaszyckiegośw. Józef- 1897 r.
Kamienna figura św. Józefa trzymającego na lewym ramieniu Dzieciątko, osłonięta daszkiem z blachy wspartym na czterech prętach. Postument czworoboczny, na frontowej ścianie tablica informująca o fundacji figury przez Gminę Mogiła.
Kapliczka odnowiona w 2007 r. przez Filipa Kowalczyka. Więcej o konserwcji figury św. Józefa w dziale POCZYTAJ/Szczególnie polecam.
Pleszówul. Igołomska / ul. Nadbrzeziekrzyż drewniany 
Krzyż w tym miejscu widoczny jest na mapie dołączonej do "Przewodnika po okolicach Krakowa" Klemensa Bąkowskiego z 1909 r. Obecny krzyż zapewne późniejszy. Wizerunek Chrystusa to odlew cynowy. Rzeźba przykryta od góry blaszanym daszkiem z trójkątnymi nacięciami krawędzi. Na szczycie wbity jest blaszany krzyżyk.
Oryginalny krzyż prawdopodobnie był drewniany i uległ zniszczeniu. Sam krzyż kilkakrotnie przemalowywany. Poprzedni kolor żółty był do 2009 r. Latem 2009 roku przemalowany na kolor czerwony i ogrodzony niskim płotkiem.
Stan krzyża bardzo zły. Liczne pęknięcie i zbutwienia belek drewnianych. Na tylnej części belki poziomej przybita blacha wzmacniająca konstrukcję krzyża.
Pleszówul. Igołomska /cmentarz parafialnykolumna kamienna z krzyżem- XVIII / XIX **
Kolumna pierwotnie przydrożna zapewne tzw. Boża Męka została przeniesiona w XIX w. na teren cmentarza i uzupełniona żeliwnym krzyżem w szczycie. Kamienna, wysoka (ok. 7 m) kolumna posadowiona na kwadratowej, zagłębionej płycie, w typie toskańskiej z czworobocznym cokołem wydzielonymprofilowanym gzymsem.[...] Na kapitelu czworoboczna nakrywa stanowiąca podstawę pod żeliwny krzyż z pasyjką i postacią Marii w dolnej części, ozdobiony płotkiem z motywem włóczni.**
Pleszówul. Nadbrzezie (przy plebani)Matka Boża Nipokalanie Poczęta- wiek nieznany
Kamienna figura Matki Bożej Niepokalanie poczętej zamknięta w przeszklonej gablocie, przykrytej metalowym daszkiem zwieńczonym krzyżykiem. Gablota stoi na kamiennym cokole o poszerzonej podstawie. Figura MB pomalowana jest farbami olejnymi.
Pleszówul. Suchy Jarkapliczka drewniana skrzynkowa- lata 50-te XX w. **
Kapliczka drewniana skrzynkowa na niskim słupie drewnianym; we wnęce współczesny obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Stoi na granicy wsi Pleszów i osiedla Kujawy.
Pleszówul. Nadbrzezie / Suchy Jar (przy kościele)kapliczka murowana - Chrystus Nazareńskipocz. XIX w. **
Murowana, tynkowana, na kamiennym cokole, przykryta drewnianym daszkiem namiotowym (gonty); we wnęce frontowej rzeźba Chrystusa Nazareńskiego, we wnęce tylnej rzeźba Maryi.
Pleszówul. Igołomska / ul. Nenckiegokapliczka murowana- ok. poł. XIX w. **
Niewysoka kapliczka przykryta blaszanym daszkiem namiotowym, zwieńczonym krzyżem; na ścianach naprzemiennie wnęki prostokątne i łukowe; usytuowana na niewielkim wzniesieniu ponad drogą. Przed powstaniem kombinatu ul. Nęckiego była polną drogą prowadzącą z Pleszowa do Luboczy. W latach 60-tych XX w. fotografował ją Władysław Rospondek, w latach 70-tych Adam Gryczyński.
Od kilku lat kapliczką opiekują się mieszkańcy Pleszowa: Elżbieta Greguła-Bieniek przynosi kwiaty, zapale znicze, kupuje farby na jej odświeżenie. Malowaniem ścian i daszku zajmuje sie Józef Walczak, koszeniem trawy wokoło kapliczki Tadeusz Cenda. Gdyby wszystkie kapliczki miały opiekunów, na pewno wiele z nich przetrwałoby do dziś w lepszym stanie.
Kapliczka widoczna na mapie z 1909 r.
Pleszówul. Nadbrzezie / ul. Nenckiegokrucyfiks drewniany - Boża Męka- 1867 r.
Krzyż drewniany, do czasu konserwacji w 2008 r., pomalowany na żółto; brak oryginalnego Chrystusa - świadczą o tym ślady po gwoździach na belce poziomej (obecnie zawieszony jest cynowy, mniejszy), półkolisty daszek który kiedyś osłaniał postać Chrystusa został przerobiony; w połowie wysokości słupa, na czterech bokach umieszczone 4 główki aniołów osłonięte powyżej wtórnym blaszanym daszkiem; poniżej też na czterech bokach, na białym tle wyrzeźbiona drabina symbolizująca męczeństwo jako najkrótszą drogę do nieba, skrzyżowane włócznie oraz inne atrybuty męczeństwa Chrystusa; identyczny krzyż ale w lepszym stanie stoi w Luboczy przy skrzyżowaniu ul. Lubockiej i Łuczanowickiej, do roku 1949 oba krzyże łączyła droga polna obecnie dzieli je kombinat.
Krzyż odnowiony w 2008 r. przez Janusza Sarkowicza. Po renowacji ukazała się piękna faktura drewna a konserwator nadał całości nową kolorystykę podkreślając detale rzeźbiarskie na ścianach słupa pionowego.
Przylasek Rusieckiul. Rzepakowakapliczka murowana- 1955 r.
Kapliczka filarowa, dwupietrowa, na szerokiej 3-stopniowej podstawie. Górna część stylizowana na kształt latarni umarłych, z wysokimi prześwitami, w nie umieszczona figurka Matki Boskiej z Lourd. Kapliczka nakryta półkolistym daszkiem obłożonym blachą z ząbkowanymi krawędziami, zwieńczona ażurowym krzyżem stalowym. Na frontowej ścianie dolnej części znajduje się tabliczka fundacyjna z blachy nierdzewnej. Kapliczka otoczona wysokim płotkiem z prostych prętów, zamykającym wokół niej mały, zadbany ogródek.
Przy kapliczce co roku odbywają się wielkanocne święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Ostatnio, z uwagi na wzmożony ruch samochodowy w ul. Rzepakowej, święcenia odbywają sie na podwórku sąsiuedniej posesji. /O zwyczaju święcenia pokarmów przy nowohuckich kapliczkach pisałem w "Mogilskim Krzyżu" nr 4/2010 - polecam artykuł w dziale POCZYTAJ/.
Przylasek Wyciąskiul. Drożyska / ul. SiejówkaMatka Boża- 1924r.
Mała współczesna figurka Matki Bożej w gablocie ustawionej na wysokim kamiennym cokole; kapliczka otoczona tujami i ogrodzona żelaznym płotkiem.
Mieszkająca do niedawna naprzeciw kapliczki Pani Marta Walczak, od lat opiekująca się nią, przekazała kilka informacji. Kapliczkę ufundowali jej dziadkowie, Agata i Franciszek Kwater. Byli najzamożniejszymi mieszkańcami wsi (byli jednymi z kilku fundatorów szkoły w Wyciążu). W miejscu gdzie stoi obecna kapliczka murowana kiedyś stało drzewo, na nim umocowana mała kapliczka szafkowa. Jednak w czasie pożaru kapliczka trochę ucierpiała. Dziadkowie wzięli ją do domu a w miejscu drzewa postawili nową, murowaną, stojącą do dziś. Z kapliczką wiąże się pewna historia. Po przedwczesnej śmierci żony Pan Franciszek ożenił się po raz drugi, z o wiele młodszą od siebie kobietą. Nie było to szczęśliwe małżeństwo. Druga żona trwoniła majątek, a w czasie wojny zgłosiła nawet Niemcom (bezpodstawnie), że mąż ma broń. Chciała w taki sposób się go pozbyć, bo za to groziła śmierć. Kobieta która znała język niemiecki wyjaśniła okupantowi całą sytuację. To, że uwierzył i darował życie panu Franciszkowi uznane zostało za cud. Mieszkańcy przypisywali to Matce Boskiej z ufundowanej przez Franciszka Kwatera kapliczki.

Starą kapliczkę szafkową zdjętą kiedyś z drzewa Pani Marta oddała w ręce konserwatora dzieł sztuki. Po profesjonalnym odnowieniu wygląda jak mały ołtarzyk.
Przylasek Wyciąskiul. SiejówkaMatka Boskaokr. międzywojenny
Ufundowana przez rodzinę Jeleniów figura Matki Boskiej była zawsze w kapliczce szafkowej wiszącej na drzewie rosnącym w ogrodzie k. domu. Przedwojenna gipsowa figura przedstawia Maryię w niebieskiej szacie, stojącą na półkuli. Stary wiąz jest co kilka lat przycinany a drewniana gablota wymieniona została na nową, też drewnianą, ok 2000 r. Dawniej przy kapliczce spotykali sie mieszkańcy Kępy Rusieckiej na majówkach.
Ruszczaul. Jeziorko /przy cmentarzukapliczka murowana- XIX w. **
Kapliczka stojąca przy cmentarzu, murowana z daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, na szczycie krzyż żelazny. Kapliczka widoczna na mapie z 1909 r.
Ruszczaul. RusieckaŚw. Florian- XIX w.
Kapliczka murowana o nietypowej architekturze; Wysoki ceglany postument, na którym osadzony jest żelazny krzyż, podzielony jest na trzy elementy sprawiające wrażenie bloków kamiennych. Środkowy powstał przez ścięcie pionowych narożników tworząc graniastosłup ośmioboczny. Najwyższy element posiada we frontowej ścianie wnękę, w której umieszczona jest figurka św. Floriana. W połowie lat dziewięćdziesiątych ub. wieku wysoki postument ceglany pokryto tynkiem i dorobiono (dość nieudolnie) ubitą głowę św. Florianowi. Kapliczka widoczna na mapie z 1909 r.
Ruszczaul. Igołomska /Zagajekrzyż drewniany, figura Chrystusa z blachy- XIX .w
Krzyż drewniany z XIX-wiecznym Wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego wyciętym z blachy. Latem 2002 r., z powodu znacznego uszkodzenia blachy, wizerunek spadł z krzyża. Po konserwacji przeprowadzonej w tym samym roku Wizerunek Chrystusa zdeponowany był w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Od 2007 r. znajduje się w kruchcie kościoła w Ruszczy. Więcej na temat konserwacji Figury Chrystusa można przeczytać i zobaczyć w dziale "Szczególnie polecam". Krzyż jest widoczny na mapie z 1909 r.
RuszczaJeziorkokrzyż w ogrodzie plebańskim1890
Po publikacji w Dzienniku Polskim na temat strony NHMZ skontaktował się ze mną Pan Leszek Gołyźniak z Ruszczy. Przekazał rewelacyjną wiadomość: jest kolejna kapliczka na terenie Nowej Huty. Niestety, trochę zapomniana i w nienajlepszym stanie.
Ta kapliczka to kamienny postument z piaskowca, pierwotnie zwieńczony żeliwnym krzyżem. Obecnie krzyż odpadł od kamiennej podstawy.
Stała kiedyś przy skrzyżowaniu dróg Ruszcza - Węgrzynowice i Wadów - Kościelniki, prawdopodobnie na gruntach należących do Kościoła. W jej otoczeniu rosły 4 jesiony. Obok kapliczki było boisko sportowe. W maju odbywały się tu procesje z kościoła parafialnego - przekazała Pani Zofia Sędor, mieszkanka Ruszczy.

Na początku lat 60-tych zaczęto rozbudowywać węzeł kolejowy w Ruszczy. Powstawały kolejne tory do kombinatu Huty im. Lenina, drogę przesunięto budując tunel pod torami. Przydrożną kapliczkę trzeba było usunąć. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Karkuli przeniesiono ją na teren ogrodu przykościelnego. Przewieziono ją na furmance i postawiono w północno-zachodnim narożniku ogrodu, od strony ul. Jeziorko. Kilka lat temu przewróciła się i tak leży w krzakach do dziś. Wymaga pilnej interwencji konserwatora dzieł sztuki.
Są jeszcze w miarę czytelne napisy:
(NA) WIĘKSZĄ CZEŚĆ
(I) CHWAŁĘ BOGU
(NA) RATUNEK DUSZ
(W) CZYŚCU CIERPIĄCYCH
(P)ROŚ O ZDROWAŚ
(MIJ)AJĄCY PRZECHODNIU
--------------
(FUN)DATOROWIE
MICHAŁ
(FRAN)CISZEK I WIKTORYA
(W)ARCHOŁOWIE
DNIA 16 MAJA
(ROK)U 1890.

W 2013 r. ks. proboszcz Andrzej Kott podjął decyzję o odnowieniu kapliczki ze środków parafialnych. Okazało się, że w ziemi tkwił jeszcze jeden blok piaskowca stanowiący podstawę kamiennego cokołu. Po wydobyciu go i wysuszeniu obu elementów kamiennych w 2014 r. renowację wykonała Sima Art Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Krystyna Kozieła. Na szczęście złamaną część żeliwnego krzyża przechowywał cały czas pan Leszek Gołyźniak. Odnowiona kapliczka stoi obecnie na działce należącej do parafii przy ul Jeziorko 36. Ogrodzenie metalowe wykonał wiosną 2015 r. pan Jan Małota. Poświęcenie kapliczki w nowym miejscu odbyło się 14 września 2015 r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wadówul. Wadowska / Za ogrodemkrucyfiks kamienny- XVIII / XIX w. w tradycji barokowej **
Chrystus, krzyż oraz cokół kamienne; całość w dobrym stanie; krzyż pomalowany na biało cokół na brązowo z białym gzymsem. Krzyż widoczny na mapie z 1909 r. [Krzyż ufundowany przez dziedziców wsi - przy drodze prowdzącej dodworu. Obiekt należy do grupy najstarszych figur w tym rejonie. Na krzyżu postac Chrystusa zwieszona na wyprężonych ramionach, z głową w koronie cierniowej pochylonej na prawe ramię, nogi ugiete, stopy przebite jednym gwoździem. Perisonium umocowane na sznurze,związane na lewym boku. **]. Jesienią 2005 r. wspaniale odnowiony ze środków Gminy Kraków pod nadzorem konserwatorskim Miejskiego Konserwatora Zabytków. Po konserwacji zarówno krzyż i cokół jak i sama postać Chrystusa w kolorach pastelowych; kamienna tablica fundacyjna czytelna. Aktualne zdjęcia w Fotogalerii nhmz.
Wadówul. Wadowska / ul. GlinikŚw. Stanisław Kostka- 1780 r.
Kamienna rzeźba św. Stanisława Kostki (poprzednio opisana przeze mnie, na podstawie "Katalogu zabytków sztuki w Polsce" z 1951 r., jako św. Antoniego) trzymającego na ręku Dzieciątko; szaty Jezuska okrywają tułów, nóżki i dłonie odsłonięte; lewa dłoń Dzieciątka skierowana ku twarzy świętego Stanisława. Figura osłonięta blaszanym współczesnym daszkiem. Na zdjęciach sprzed konserwacji szata świętego zatraciła szczegóły - pomalowana farbami olejnymi na niebiesko, odsłonięte części ciała pomalowane na kolor cielisty, szaty Dzieciątka pomalowane były na żółto; również cokół kamienny z wolutami pomalowany był niebiesko-żółtymi kolorami, tablica fundacyjna była nieczytelna. Pokrycie kamiennej figury farbami olejnymi spowodowało, że łuszcząca się farba odpadała razem z dużymi fragmentami zespojonego z nią kamienia. W 2004 roku kapliczkę odnowiono ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków przywracając pierwotne szczegóły i uzupełniając liczne ubytki. W trakcie konserwacji okazało sie że jest to wizerunek św. Stanisława Kostki a nie jak wcześniej sądzono św. Antoniego. Obaj święci przedstawiani są w podobny sposób, różnią się szczegółami habitów zakonnych. Figura jest zaznaczona na mapie z 1909 r.
Węgrzynowiceul. WęgrzynowickaMatka Boska- 1950 r.
Figura Matki Boskiej stojąca na prostopadłościennym, murowanym słupie, wykonana z gipsu malowanego na biało. Postać Maryi osłonięta jest blaszanym daszkiem wspartym na stalowych prętach. Postument otynkowany i pomalowany na niebiesko, daszek i pręty również w kolorze niebieskim. Kamienna tabliczka z inskrypcją nosi datę ufundowania - 1950.
Węgrzynowiceul. Węgrzynowickakrzyż metalowy- 1990 r.
Pierwotnie na skrzyżowaniu dróg stał krzyż drewniany (widoczny na mapie z 1909 r.), jednak po jego zniszczeniu postawiono nowy, z rur stalowych. Zachował się jedynie cynowy Chrystus z oryginalnego krzyża. Niski płotek z prętów stalowych jest też współczesny.
Wolicaul. Zakępiekaplica- 1884 r.
Kaplica murowana, stojąca przodem do bocznej drogi (ob.ul. Zakępie), której zachowany krótki odcinek należał kiedyś do szlaku z Niepołomic do Cła; przykryta dwuspadowym dachem z dachówką ceramiczną; na bocznych ścianach małe prostokątne okienka; drzwi proste przeszklone; kiedyś kapliczka stała pomiędzy 4 drzewami, obecnie w miejscu wyciętej jednej lipy posadzono tuję.
Wolicaul. Drożyskakaplica pw. św. Józefa- prawdopodobnie 1812 r.
Kaplica, wybudowana przez wójta Wolicy Grzegorza Kulę prawdop. w 1812; kiedyś przy rozwidleniu drogi z Niepołomic do Cła i Wyciąża. Stoi pomiędzy drzewami, murowana i otynkowana, na froncie boniowanie; w bocznych ścianach trójkątnie zakończone okienka; podobnie zakończony jest otwór drzwiowy z dwoma skrzydłami przeszklonych drzwi, na dachu sygnaturka. Wewnątrz ołtarz z obrazem przedstawiającym Świętą Rodzinę - św. Józef uczy Jezusa stolarstwa, na pierwszym planie siedzi Maryja przy kądzieli. We wnękach na bocznych ścianach obrazy: po lewej św.Florian oraz po prawej scena ze św.Dominikiem odbierającym różaniec od Matki Bożeji i św.Katarzyną odbierającą różaniec od Dziciątka Jezus. Na obrazie tym Matka Boska przedstawiona jest w koronie i z nimbem utworzonym z 12 gwiad. Na przedniej ścianie kamiennego ołtarza płytkie wgłębienie z centralnie wyżłobionym krzyżem oraz literami A i (Omega). W mensie (blacie) ołtarza, w małym wgłębieniu przechowywane były relikwie, prawdopodobnie św. Andrzeja Boboli, które obecnie umieszczone sa w relikwiarzu, w nowym kościele.
Co roku 1 maja, o godz.9.oo, odbywa się w kapliczce msza św. odprawiana przez księdza z Górki Kościelnickiej, do której probostwa należy Wolica. Do czasu wybudowania kościoła przy kapliczce odbywało sie święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Więcej informacji o wnętrzu kapliczki w dziale POCZYTAJ/Artykuły prasowe, artykuł "Święta Rodzina w kapliczkach nowohuckich".
WróżeniceDroga do Czulickrzyż drewniany- wiek nieznany
Krzyż drewniany między dwoma drzewami (w 2004 r. drzewa wycieto), przy skrzyżowaniu z polną drogą; dolna część krzyża lekko rozszerzona. Krzyż widoczny na mapie z 1909 r.
Wróżeniceul. Sawy-Calińskiego / Wróżenickakapliczka słupowo wnękowa- 1996 r.
obecna kapliczka została odtworzona na wzór poprzedniej, XIX wiecznej (widocznej na mapie z 1909 r. ), zniszczonej w wypadku drogowym; murowana z cegły, trzy-kondygnacyjna, z wnękami na czterech ścianach najwyższej części, z daszkiem dwuspadowym; we wnękach figurki św. Floriana, Matki Bożej, Serca Pana Jezusa i św. Józefa.
Szkoda, że wycięto ostatnio dwa drzewa stojące po bokach kapliczki. Tradycyjnie równocześnie z budową kapliczek sadzono wokół nich 4 lub 2 drzewa, najczęściej lipy lub jesiony. Ich wiek często określał wiek kapliczki.
Wcześniej wycięto też drzewa rosnące obok drewnianego krzyża we Wróżenicach, przy drodze do Czulic.
Wyciążeul. Wyciąska / ul. TymiankowaMatka Boża- 1892 r.
Figura Matki Bożej ustawiona w stalowej współczesnej gablocie; kamienny cokół pomalowany zieloną i brązową farbą. Na ścianie przedniej cokołu tablica fundacyjna o treści:
KÓLOWO KORONY POLSKIEJ BŁOGOSŁAW MIESZKAŃCOM TEJ WSI O CO CIĘ PROSIMY POZDRAWIAJĄC CIĘ SŁOWY ARCHANIOŁA ZDROWAŚ MARYA R.P. 1892.
Przy figurze co roku odbywają się wielkanocne święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. /O zwyczaju święcenia pokarmów przy nowohuckich kapliczkach pisałem w "Mogilskim Krzyżu" nr 4/2010 - polecam artykuł w dziale POCZYTAJ/.
Wyciążeul. Igołomska / ul. Jeziorkokrzyż stalowy- Chrystus z ok. 1914 r.
Ok. 1914 r. przed nowowybudowanym domem stanął krzyż drewniany z żeliwnym Chrystusem. Postawili go w podzięce za powołanie kapłańskie, mieszkańcy wsi a może rodzice młodzieńca z Wyciąża, który "poszedł na księdza". Zniszczony zębem czasu nie przetrwał - był wymieniony na nowy ale i ten się nie zachował. Obecnie, od kilku lat, stoi w tym miejscu krzyż stalowy. Jedynie Chrystus z pierwszego krzyża pozostał ten sam.
Wyciążeul. Wyciąska / ul. ZiemiańskaMarka Boskaokr. międzywojenny
Kapliczka pochodzi z okresu międzywojennego. Nieznana jest intencja fundatorów. Stoi przed domem Marii Kurak, która opiekuje się nią od wielu lat. Do lat 60-tych XX w., w miejscu obecnego murowanego, stał stał dom drewniany. Pierwotnie figura Matki Boskiej ustawiona była w drewnianej gablocie umocowanej na murowanym postumencie. W 1983 r. cokół pokryto tynkiem cyklinowanym a w 1986 r. zamieniono zniszczoną gablotę na metalową. W czasie tynkowania zakryta została tabliczka z datą /może kiedyś uda się ją odsłonić i sprawdzić dokładną datę ufundowania kapliczki w tym miejscu/. Można też spróbować ocenić jej wiek na podstawie wieku dwóch sąsiadujących z nią świerków, które prawdopodobnie posadzone tu zostały w tym samym okresie. W czasie II wojny świtowej uszkodzona została dłoń Matki Boskiej przez żołnierza, który strzelił w kierunku figury z pistoletu. Podczas wymiany gabloty zrekonstruowana była również uszkodzona część figury. Dłoń Maryi dorobiła konserwator z Wawelu - Stanisława Kostecka. Przy figurze co roku w maju spotykają się mieszkańcy, przeważnie kobiety, by późnym wieczorem, ok. godz. 20 zaśpiewać Litanię Loretańską i inne pieśni poświęcione Maryi, a od lat 60-tych ub.w. w Wielką Sobotę odbywają się tu wielkanocne święcenia pokarmów. Ostatnio, z uwagi na wzmożony ruch na ul. Wyciąskiej, święcenie odbywa sie na ul. Ziemiańskiej. /O zwyczaju święcenia pokarmów przy nowohuckich kapliczkach pisałem w "Mogilskim Krzyżu" nr 4/2010 - polecam artykuł w dziale POCZYTAJ/.
Wzgórza Krzesławickieplac przed kościołemkrzyż drewniany z Chrystusem- rzeźba prawdop. XIX w. **
Drewniany krzyż misyjny o prostej konstrukcji, malowany olejno na kolor brązowy. Półkolisty daszek z "ząbkowanej" blachy osłania drewnianą rzeźbę Ukrzyżowanego, ujętego w dużym zwisie, z głową pochyloną na prawe ramię. Tors z uwypukloną anatomią esowato przygięty, nogi równolegle ułożone, stopy skrzyżowane i przebite jednym gwoździem. Perisonium udrapowane wokół bioder z ozdobnym węzłem na lewym boku. Malowany olejno na biały kolor, włosy i korona cierniowa brązowe, na dłoniach, stopach i prawym bokuplamy krwi. Rzeżba Ukrzyżowanego Chrystusa wykonana w tradycji barokowej, przeniesiona z niewiadomego miejsca. W 2005 roku krzyż wymieniono na nowy, modrzewiowy, a postać Chrystusa, po konserwacji wykonanej staraniem księdza proboszcza ze środków parafialnych, powróciła w dniu 20 listopada 2005 r.
Zesławiceul. Morcinka / Jezioranykrzyż drewniany - Boża Męka- 1906 r.
Krzyż drewniany z żeliwną figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, stojący pomiędzy czterema jesionami na skarpie drogi z Zesławic do Raciborowic, jest najpiękniejszym przykładem tzw. Bożej Męki na terenie Nowej Huty. O niezwykłej jego wartości świadczy fakt, że choć pochodzi z 1906 r. to już na mapie z 1909 jest zaznaczony jako ciekawy obiekt kultu religijnego.Możliwe też, że obecny został postawiony w miejscu jeszcze starszego a zniszczonego krzyża. Sam krzyż ma ok. 5,3 m wysokości, ale zapewne kiedyś był wyższy. Obecnie dolna część drzewca jast zatopiona w betonowej podstawie zapewniającej, że krzyż jeszcze sie nie przewrócił. Odchylony od pionu, mocno spękany słup krzyża dodatkowo wzmocniono czterema stalowymi obejmami. Ramiona poziome krzyża proste, o przekroju kwadratowym. zdobione geometrycznymi nacięciami wzdłuż dolnej krawędzi i na końcach ściany przedniej. Górna belka zakończona kulistym elementem. Zarówno na froncie jak i na ściankach bocznych dolnej belki pionowej występują płaskorzeźbione symbole i narzędzia Męki Pańskiej. W dolnej części, tuż nad cokołem, wyryta jest na czołowej ścianie krzyża data 1906. Boczne ścianki cokołu posiadają ozdoby geometryczne. Powyżej, na ścianie przedniej, występują skrzyżowane włócznia i dzida z nabitą gąbką, drabina, skrzyżowane bicz i trzcina oraz młotek i obcęgi. Na lewym boku słupa wyrte są kleszcze i szata, na prawym serce i inne element nierozpoznawalny (przykryty stalowym płaskownikiem zabezpieczającym). Postać Chrystusa wykonana jako odlew żeliwny, osłonięta jest od góry łukowatym daszkiem z blachy ocynkowanej. Figura Jezusa rozpięta na krzyżu w esowatym wygięciu z głową pochyloną na prawe ramię, nogi ułożone równolegle stopy przybite dwoma gwoździami, każda osobno; przepaska upięta na sznurze na lewym boku. Tuż nad przecięciem ramion krzyża tabliczka z napisem "INRI". /Dopisane w styczniu 2007 r.: Pierwsze zdjęcia pokazują stan krzyża przed konserwacją. Jako społeczny opiekun zabytków, podjąłem starania o odnowienie krzyża. Jego konserwacja przeprowadzona została na zlecenie Krakowskiego Zarządu Komunalnego przez Elżbietę Widerską w jesieni 2006 r., przy okazji modernizacji drogi do Raciborowic. Szczegóły dotyczące przebiegu konserwacji oraz więcej zdjęć w osobnym folderze w dziale "Szczególnie polecam"/.


* Nazwy osiedli /miejscowości/ są nazwami dawnych wsi, które istniały na terenie obecnej Nowej Huty. W większości funkcjonują one do dzisiaj w nazewnictwie mieszkańców

** Datowanie lub opis kapliczki na podstawie Katalogu " Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Krakowie" cz.IV, Dzielnica Nowa Huta, 1998, opracowanego przez Genowefę Zań-Ograbek


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :