Imieniny: Hieronim, Sebastian, Piotr, Jan, Irena, Sylwia, Irmina
<<< ŹRÓDŁA I POLECANA LITERATURA
101„Ciesielstwo polskie” – F. Kotkowicz – Wydawnictwo ARKADY, 1958 /reprint w 2009/
102„Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce” - Tadeusz Seweryn – Instytut Wydawniczy PAX, 1958
103"Ciesielstwo polskie" - Franciszek Kopkowicz - Wydawnictwo ARKADY, 1958 /reprint 2009/
104„Kraków – studia nad rozwojem miasta” - praca zbiorowa - Wydawnictwo Literackie, 1957
105„Przewodnik po Krakowie wraz z informatorem oraz planami Śródmieścia i Nowej Huty” R. Homolicki, L. Ludwikowski, R. Sermak – Wydawn. PTTK Kraków, 1957
106„Nowa Huta – II. Od średniowiecza do XIX wieku” – Józef Dużyk – z serii „Kraków dawniej i dziś” nr 10, 1957
107"Z okazji wystawy ludowej sztuki litweskiej w Polsce" - Kazimierz Pietkiewicz - w miesięczniku Polska sztuka ludowa nr 3/1957 - Państwowy Instytut Sztuki
108„Nowa Huta – I. Czasy najdawniejsze” – Stefan Nosek – z serii „Kraków dawniej i dziś” nr 9, 1956
109"Drogami skalnej ziemi - podtatrzańska włóczęga krajoznawcza" - Hanna Pieńkowska, Tadeusz Staich - Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1956
110„Kronika Nowej Huty” – Tadeusz Gołaszewski – Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1955
111„Tereny zielone w projekcie miasta Nowa Huta” artykuł Stanisława Juchnowicza w pracy zbiorowej „Zieleń Krakowa”– pod red. Jerzego Dobrzyckiego – Wydawnictwo Literackie, 1955
112„Wycieczki z Nowej Huty” – C. Bogusz, K. Sosnowski, S. Pagaczewski –Sport i Turystyka, 1954
113"Ludowa grafika staropolska" - Tadeusz Seweryn - w miesięczniku Polska Sztuka Ludowa nr 4-5/1953, Państwowy Instytut Sztuki
114"Chałupa polska na przełomie XVI i XVII wieku" - Witold Krasowski - w miesięczniku Polska Sztuka Ludowa nr 4-5/1953, Państwowy Instytut Sztuki
115„Katalog zabytków sztuki w Polsce” tom I – Województwo krakowskie, zeszyt 6 - Powiat krakowski – J. Lepiarczyk - Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1951
116„Ziemia Krakowa – przewodnik wycieczkowy” tom I – Kazimierz Sosnowski - Wiedza Zawód Kultura, Kraków, 1947
117„Przewodnik po okolicach Krakowa, z mapą” – Witold Żabiński – Świat i Wiedza, Kraków, 1947
118„Kraków, przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice” – Karol Estreicher – Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1938
119„O Chrystusie Frasobliwym, figurki – legendy - świątkarze” – T. Seweryn – Kraków, Biblioteka „Orlego Lotu” Nr 8, Wyd. Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1926
120„Kraków i okolice – przewodnik z 49 ilustracjami” – Helena D’Abancourt – Gebethner i Wolff, 1924
121„Zdobnictwo Ludowe w okolicach Lwowa” – Bohdan Janusz – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa, 1913
122„Kompletny skorowidz miejscowości w Galicji i Bukowinie” – 1908 (?)
123„Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce” – Zygmunt Gloger, Warszawa, Druk. Wł. Łazarskiego, Marszałkowska 114, T. 1 – 1907, T. 2 – 1909 (reprint - Grafika Usługi Wydawnicze, 2006)
124"Encyklopedia staropolska ilustrowana" - Zygmunt Gloger – T. I, II, III, IV - 1900 – 1903 (reprint - Wiedza Powszechna, 1978 i 1985)
125„Wieś Mogiła przy Krakowie, jej klasztor cysterski, kościółek farny i kopiec Wandy” – W. Łuszczkiewicz, z serii „Biblioteka Krakowska” nr 10, 1898
126„Święte pamiątki Krakowa – ozdobione 102 drzeworytami tyntowemi” – Kraków, G. Gebethner i Spółka, 1883
127„Najnowszy ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień niezbędnych dla podróżnych, oraz spisu znaczniejszych zakładów kąpielowych w Galicyi” – Kraków, Nakładem A. Napierkowskiego, 1881

<<< :[   1  2  3   ]: >>>


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :